Helsingborg kan bli ett Mekka för sportfiskare

Sedan länge har Sveriges Sporfiske- och Fiskeförbund jobbat frenetiskt med att förbättra villkoren och möjligheterna för sportfiskare att utöva sin sport. Utmaningen ligger framförallt i öka resurserna för fiskevård kring kuster och i de stora sjöarna samt att höja Sportfiskets status som en sport.

Något som var ett otroligt glädjande meddelande till förbundet var Helsingborgs kommuns besked om att anlägga två större konstgjorda sjöar för sportfiske och natur. En stor anledning till detta är i Helsingborg finns en stor lokal sportfiske förening med över 200 medlemmar. Ordföranden som till vardags driver en trafikskola i Helsingborg säger att det under hans 10 år som ordförande och över 20 år som fiskare aldrig hänt något större för sporten i hela Skåne.

Arbetet är tänkt att påbörjas våren 2015 och kommer med all sannolikhet att stöta på vissa farthinder då alla tillstånd från miljöverket och bygglov inte är godkända ännu. Men kommunikationsansvarige på Helsingborgs kommun säger att man ser på hela projektet med tillförsikt och att man är övertygad om att allt kommer att gå vägen även med tillstånden. Det har tagit kommunen över 5 år att planera placering och syfte med de två sjöarna men nu är det första spadtaget nära.

Sportfiske är en av Sveriges större fritidssysselsättningar och bara i Sverige så fiskar det mellan 1,5 – 2 miljoner svenskar varje år. Hand i hand med stora antalet människor som fiskar varje år går omsättningen som industrin omsätter i pengar, närmre 2 miljarder kronor. Vilket är mer än vad hela yrkesfisket omsätter i Sverige. Man kan idag i Sverige fiska längs våra kuster och i de fem stora sjöarna utan några som helt tillstånd eller fiskekort. Detta är den främsta anledningen till att fritids fiske är så stort i Sverige idag. För att behålla denna goda utveckling och för att säkerställa att vi i Sverige fortsätter att fiska så har Sportfiskarna runt om i Sverige gjort stora satsningar kring ungdomarna. Det har bl.a. arrangerats sommarfiskeskolor för ungdomar i åldrarna 9 till 13 genom de olika lokala fiskeföreningarna vilket gjort att över 8 000 barn lånat gratis fiskeutrustning för att fiska i hav och sjöar varje sommar de senaste tre åren.